نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
خبرگزاری میزان- اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ، ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮی در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
تاریخ انتشار: 15:30 - 16 فروردين 1399
- کد خبر: ۶۰۹۸۴۰
رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎشی از ﺟﺮم ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرسیبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است:
 
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد (١٥) اﻟﻰ (١٧) و (٥٧٥) و (٥٧٦) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﻰ در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻔﺮی (ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ) ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ، ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻔﺮی اﺳﺖ ﻳﺎ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ دادﮔﺴﺘﺮی؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻔﺮیﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﻰ ﺟﻮاز رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻓﻮق را دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻬﻠﺘﻰ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 
ﭘﺎﺳﺦ:
اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ، ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮی در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮاد (١٥) و (٥٧٥) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﻰ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮی، رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮی اﺳﺖ.
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین