خبرگزاری میزان-کارمندان فرودگاهی در اکوادور ماشین‌های خود را وسط باند فرودگاه پارک کرده‌اند تا هواپیمایی از مبدا اروپا روی باند فرود نیاید.

 

 

کارمندان فرودگاهی در اکوادور ماشین‌های خود را وسط باند فرودگاه پارک کرده‌اند که هواپیمایی از مبدا اروپا روی باند فرود نیاید