۰۶ فروردين ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۷
کد خبر:۶۰۶۰۶۴
آشنایی با قانون/
در موارد ازدواج، فوت، بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول یا ابتلاء آنان به بیماری حاد، رئیس و یا قاضی ناظر زندان می‌تواند پس از اخذ وثیقه لازم یا کفالت و یا اطمینان به بازگشت زندانی برای مدت ٧٢ ساعت به زندانی مرخصی اعطاء کند.
شرایط اعطای مرخصی به زندانیانبه گزارش خبرنگار  گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  زندانیان در صورت داشتن شرایطی واجد دریافت مرخصی می شوند.
 
*مرخصی ضروری:
 
در موارد ازدواج، فوت، بستگان نسبی وسببی درجه اول از طبقه اول یا ابتلاء آنان به بیماری حاد، رئیس و یا قاضی ناظر زندان می‌تواند پس از اخذ وثیقه لازم یا کفالت و یا اطمینان به بازگشت زندانی برای مدت ٧٢ ساعت به زندانی مرخصی اعطاء نماید.
 
در صورت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعزام زندانی تحت مراقبت مامورین با لباس شخصی حداکثربه مدت ٢٤ ساعت به خارج از زندان بلا مانع است.
 
در غیر موارد مذکور، در صورت نیاز اعطای مرخصی موضوع این ماده موکول به کسب نظر رئیس زندان وموافقت قاضی ناظر زندان دادسرای نظامی می‌باشد.
 
*مرخصی ارفاقی:
 
در موردی که زندانی پس از تحمل حداقل ٢ ماه از محکومیت حبس به تشخیص مسؤول زندان مربوطه از شخصیت و اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد رئیس حوزه قضایی ویا قاضی ناظر زندان دادسرای نظامی می‌تواند هرماه در قبال اخذ تامین لازم حداکثر ٥ روز بطور پیوسته ویا ناپیوسته به او مرخصی اعطاء نماید و در صورت احساس نیاز بیشتر، این مرخصی تا حداکثر ٥ روز دیگر در هر ماه قابل تمدید است.
 
رئیس زندان یا قاضی زندان می‌توانند به زندانیان زندان‌های باز و مشغول بکار در زندان‌های بسته نیمه باز و مجتمع‌های حرفه آموزی وکاردرمانی (اردوگاه) هر پانزده روز یکبار حداکثر ٤٨ ساعت مرخصی اعطاء نمایند.
 
 قاضی ناظر زندان دادسرای نظامی نیز می‌تواند به مناسبت عید نوروز واعیاد اقلیت‌های دینی رسمی کشور، به زندانیان محکوم حداکثر هفت روز مرخصی اعطاء نماید.
 
* مرخصی تشویقی:
 
به زندانیانی که در مدت تحمل کیفر در زمینه حفظ ودرک مفاهیم قرآن کریم و نهج البلاغه، فراگیری احکام و اعتقادات دینی، فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی توفیقاتی بدست آوردند به تشخیص مسؤول فرهنگی و موافقت رئیس زندان به ترتبیب زیر مرخصی تشویقی اعطاء خواهد شد.
 
الف ـ برای حفظ هر جزء از قرآن کریم هفت روز.
 
ب ـ برای قبولی در هر دوره نهضت سواد آموزی وسایر موارد فوق الذکر پنج روز.
 
چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطاء کننده مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننماید، مطابق قانون آیین دادرسی اقدام قانونی لازم نیز معمول و ایام مرخصی وغیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نمی‌گردد.
 
محکومینی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی اقدام علیه امنیت کشور، دایر کردن مراکز فساد وفحشاء، هر گونه شرارت وآدم ربایی جرایم سیاسی وکلیه مجرمینی که به جهت اجرای حکم قصاص ویا حد واعدام در زندان نگهداری می‌شوند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص رئیس سازمان قضایی استان.
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار