خبرگزاری میزان-مهلت تعویض کارت‌های قدیمی پایان و معافیت خدمت با کارت هوشمند تا پایان سال جاری می‌باشد.
به گزارش گروه چندرسانه ای خبرگزاری میزان، مهلت تعویض کارت‌های قدیمی پایان و معافیت خدمت با کارت هوشمند تا پایان سال جاری می‌باشد و افراد مذکور در صورتیکه برای تعویض کارت‌های قدیمی خود تا پایان سال جاری، اقدام ننمایند، کارت آنان فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و در این صورت دارندگان آن با محرومیت‌هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی و ... مواجه خواهند شد، لذا واجدین شرایط می‌بایست هرچه زودتر برای ارائه درخواست خود در این زمینه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه نمایند.
 
 

آخرین مهلت تعویض کارت پایان خدمت