خبرگزاری میزان-مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی امروز دوشنبه (۱۴ بهمن) با حضور آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه افتتاح شد.

 

 

 

افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی با حضور رئیس قوه قضاییه