خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۳۵ مجازات فروش ملک با جعل سند مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

پادکست حقوقی (۳۵) / فروش ملک با جعل سند چه مجازاتی دارد؟