خبرگزاری میزان-یک دستگاه خودرو تریلی در بزرگراه تگزاس آمریکا به دلیل وجود مه شدید و کاهش دید پس از انحراف به سمت شانه خاکی جاده واژگون شد.

 

 

 

واژگونی وحشتناک تریلی در هوای مه آلود «تگزاس»