خبرگزاری میزان-درست در زمانی که کارشناس روسی در مصاحبه با شبکه سعودی ایران‌ اینترنشنال از اقتدار و قدرت ایران در منطقه و جهان صحبت می‌کند، آژیر قرمز ترس و ضعف این شبکه به صدا در می‌آید و مصاحبه قطع می‌شود!

 

اقتدار و قدرت ایران؛ نقطه ضعف شبکه سعودی ایران‌ اینترنشنال