خبرگزاری میزان-یک دستگاه کامیون به دلیل لغزنده بودن جاده به داخل دریاچه‌ای در آمریکا سقوط کرد.

 

سقوط کامیون به دریاچه‌ای در آمریکا

برچسب ها: سقوط آمریکا