۱۰ تير ۱۳۹۴ | ۱۱:۰۸
کد خبر:۵۷۶۰۵
خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش نرخ بیکاری در رده های سنی مختلف در نقاط شهری و روستایی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی( نرخ فعالیت) نشان می دهد که 37.2 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر  بوده است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که 10.6 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 9.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 48.3 درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 33.8 درصد و کشاورزی با 17.9 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 25.2 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 21.9 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی سهم شاغلان 15 ساله و بیش تر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیش تر نشان می دهد، 38.7 درصد شاغلان به طور معمول بیش از 39 ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیش تر از استاندارد کار می کنند.

شاخص های عمده نیروی کار بر حسب جنس و مناطق
نرخ مشارکت اقتصادی کل (نرخ فعالیت) نسبت به سال 92 حدود 0.4 درصد کاهش یافته است، نرخ بیکاری کل نیز نسبت به سال 92 حدود 0.2 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل نسبت به سال 92 حود 1.2 درصد افزایش یافت است و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله کل نسبت به سال 91 حدود 0.7 درصد افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکارجدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکارجدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکار + جدول
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار