خبرگزاری میزان-دوربین‌های تعبیه شده در ارتفاعات مازندران فیلم کوتاه و بسیار زیبایی را از یک پلنگ بالغ در شب به ثبت رسانده است.

 

 

 

تصاویر سه گونه در معرض انقراض در یک نقطه بیانگر تنوع زیستی کم نظیر

تصاویر سه گونه در معرض انقراض در یک نقطه بیانگر تنوع زیستی کم نظیر