خبرگزاری میزان-آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه که به اضفهان سفر کرده است با تاکید بر اینکه استقلال اقتصادی بدون خودکفایی کشاورزی امکان پذیر نیست، گفت: اگر به کشاورزی استان اصفهان توجه شود، این کشاورزی می‌تواند حتی در بخش صادرات نیز موفق عمل کند.

 

 

 

 

استقلال اقتصادی بدون خودکفایی کشاورزی امکان پذیر نیست