خبرگزاری میزان-ویدئویی از اعترافات عده‌ای فریب خورده را مشاهده می‌کنید که با هدایت عناصر نفوذی دست به تخریب و غارت زدند و حالا در کمال ناباوری، دستگیر شده و دستبند به دست اعتراف به جهالت و نادانی خود می‌کنند!

 

 
 
حکایت عده‌ای فریب خورده که دست به تخریب و غارت زدند / اعتراف سه آشوبگر بازداشت شده در اصفهان