خبرگزاری میزان-جنبش اعتراض آمیز گسترده کشاورزان فرانسوی رفت و آمد در خیابان‌های پاریس را مختل کرد.
به گزارش گروه چندرسانه‌ای خبرگزاری میزان، امروز روز اعتراض در سرتاسر فرانسه اعلام شده است و در همین راستا کشاورزان فرانسوی در اقدامی نمادین با حدود یک هزار تراکتور خود از مناطق اطراف پاریس وارد این شهر شدند تا به این ترتیب بسیاری از راه‌های ورودی به شهر مسدود شود.
 
 

اعتراض کشاورزان فرانسوی تردد در پاریس را مختل کرد