۰۵ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۲۱
کد خبر:۵۷۰۸۷۳
مشاور سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت وگوی مشروح با میزان:
مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در شیوه «بوم»، مدیر از حالت اپراتور تبدیل به فردی می‌شود که تمام ابعاد مدیریتی شناخت برنامه ریزی سازماندهی اجرا و ارزشیابی در دست خودش است.

محمود امانی طهرانی مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، درباره برنامه ویژه مدرسه (بوم) گفت: برنامه ویژه بوم مدرسه بحث نویی در کشور است. تفاوت این برنامه ویژه مدرسه را باید به جامعه آموزشی کشور گزارش کرد و نشان داد.

در سال های گذشته برنامه درسی در چه سطحی اجرا می شده است؟

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه افزود: سال های سال در آموزش و پرورش برنامه ما در سطح برنامه درسی ملی و سطح متمرکز و بسیار اندک استانی بوده است و کتاب های استان شناسی در طول دوران مدرسه عرضه شده است.

امانی طهرانی در ادامه بیان کرد: در پی تصریحات سند تحول و برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش سطح سوم برنامه درسی یعنی سطح مدرسه به وجود آمده است.

برخی گمان می کنند طرح بوم اعتبار خاص و وقت مجزا می خواهد

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه افزود: بسیاری از افراد وقتی که با طرح بوم مواجه می شوند می گوید این یک تکلیف جدید است و اظهار می کنند که اعتبار و وقت آن را از کجا بیاوریم.

جرئیات طرح ویژه مدرسه چیست؟

طهرانی در ادامه بیان کرد: طرح بوم یک فرصت ویژه برای مدیر یک مدرسه است و در این طرح از او می خواهند که لیستی ارائه دهد که می تواند در حیطه مدیریتی خود آنها را بگنجاند مثلا از مدیر مدرسه پرسیده می شود که انتخاب معلمین را می خواهید یا خیر؟ ترمیم مالی و وضعیت مالی را می خواهید به شما بدهیم یا خیر؟ آیا می خواهید در حیطه برنامه درسی دانش آموزان آزادی عمل داشته باشید؟ در این برنامه به مدیر مدرسه این اختیار داده می شود که راجب به برخی برنامه ها نیاز سنجی شده و طراحی آموزشی مطرح کند.

اقدامی جدید در طرح بوم

امانی طهرانی در ادامه تاکید کرد: در طرح بوم اقدامی فراهم شده که در حیطه آموزشی هیچ گاه عرصه ورود به آن فراهم نبوده است.

در طرح بوم هر مدرسه ای از مدرسه دیگر متمایز می شود

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه بیان کرد: این موضوع هم اکنون تحت عنوان بوم یا برنامه ویژه مدرسه شده است. این برنامه در این جهت است که هر مدرسه ای ازمدرسه ای که در اطراف خود است متمایز شود و هنر مدیریتی ابتکارها و نوآوری های ذهنی خود را به منصه ظهور برساند و در جهت ایجاد محتوای جدید در مدرسه اقدام کند.

برنامه درسی سطح مدرسه از ابتدا تا انتها در اختیار مدرسه است

امانی طهرانی در ادامه بیان کرد: برنامه درسی سطح مدرسه از ابتدا تا انتها در اختیار مدرسه است. به این صورت که انتخاب موضوع، عنوان، محتوا، زمان، فرد ارائه دهنده، نحوه ارزشیابی، نوع کارنامه دادن در اختیار مدیر است در شیوه بوم مدیر از حالت اپراتور تبدیل به فردی می شود که تمام ابعاد مدیریتی شناخت برنامه ریزی سازماندهی اجرا و ارزشیابی در دست خودش است.

پیوند بین مدرسه و جامعه محلی در طرح بوم

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار کرد: چنین مدرسه ای با خواسته ها و نیاز ها بچه ها و خواست اولیا و نیازهای اولیا انطباق دارد و یک پیوند به این وسیله بین مدرسه و جامعه محلی ایجاد می شود.

مدرسه به بافت زنده تبدیل می شود

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه بیان کرد: در طرح بوم مدیر و معلمین مدرسه تبدیل به دو چشم جستجوگر می شوند که چه کسی در این جامعه محلی حرفی برای دانش آموزان دارند و چه نقطه ای برای آموزش بچه ها دارد می شود. در واقع در این شیوه چه موضوعاتی در این محل نیاز به پرداختن در مدرسه دارد. این مدرسه بخشی از یک بافت زنده و ایفا کننده نقش می شود و محله برای حل مشکلاتش به سراغ مدرسه می آید.

امانی طهرانی در ادامه بیان کرد: امکان برنامه ریزی درسی در طرح بوم در سطح مدرسه ایجاد می شود در این شیوه یک منطقه، محله و جامعه و شهر کوچکی تصمیم می گیرد به ایجاد یک استاندارد نظافتی ویژه و یا یک استاندارد انضباطی و نظمی ویژه و یا استاندارد اخلاقی ویژه که به وسیله این طرح اجرا می شود.

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه بیان کرد: در طرح برنامه ویژه مدرسه مدیر و مدرسه را از حالت اپراتور صرف به یک موجود زنده تبدیل می شود.

توجه به شاخص های پیرامونی مدرسه ارزان ترین راه مدرسه داری است

طهرانی در ادامه بیان کرد: اگر ما به این باور برسیم که مدرسه و مدرسه داری و ارتقا آموزش و پرورش ارزان ترین راه و موثرترین راه و ماندگار ترین راه و مطمئن ترین راه برای بهبود شاخص های پیرامونی مدرسه است می توانیم مدرسه را به شیوه بوم اداره کنیم.

مدرسه به یک محیط پویا درجه یک و رشد دهنده تبدیل می شود

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه بیان کرد: در طرح بوم هر آمال و آرزویی داریم روی بچه‌هایی که ۱۲ سال در اختیار ما هستند می‌گذاریم. مثلا در این محله مدرسه به یک محیط پویا درجه یک و رشد دهنده تبدیل می‌شود.

در برنامه ویژه مدرسه روح جدیدی به مدرسه تزریق می شود

مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: در برنامه ویژه مدرسه روح جدیدی به مدرسه تزریق می شود و یک ماهیت متفاوت به فضای آموزشی و پرورش می بخشد و همچنین نقش جدیدی به مدیر مدرسه نیز می دهد.

۶۰ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔﺬار می‌ شود

به گزارش خبرنگار میزان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ بوم برای تمرکززدایی و ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣـﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ است که ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟـﺮا و ارزﺷـﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔﺬار می‌کند ﺗـﺎ گامی به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ.

این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳﯽ ﺑـﻪ ﻣﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ۶ پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذار شده اﺳﺖ. همچنین ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار