خبرگزاری میزان-شبکه وهابی کلمه، در برنامه‌ای با اعتراف به آموزش آشوبگران و اشرار برای ایجاد اغتشاش در کشور از دو سال پیش، آن‌ها را نیرو‌هایی با تجربه خواند!

 

اعترافات شبکه وهابی به آموزش آشوبگران و اشرار باتجربه!