خبرگزاری میزان-کارشناس شبکه بی بی سی در مصاحبه خود پیرامون آشوبگران آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد؛ سلطنت‌طلب‌ها و منافقین که دارای گروه‌های سازماندهی شده هستند و در عمل از خشونت حمایت می‌کنند.

 

 

ادعای کارشناس BBC پیرامون نحوه عملکرد منافقین و سلطنت‌طلب‌های آشوب‌گر