خبرگزاری میزان-معلم عصبانی دانش آموز ۱۵ ساله را تا سر حد مرگ در کلاس درس کتک زد.
به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، انتشار فیلمی از رفتار غیر انسانی و خشونت بار معلم عصبانی با یک دانش آموز ۱۵ ساله واقع در دبیرستان ایالت تگزاس آمریکا با واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی همراه شد.

 

 

معلم عصبانی دانش آموز را تا حد مرگ کتک زد