خبرگزاری میزان-بتازگی بقایایی از یک ماموت ۱۵ هزار ساله در مکزیک کشف شده است که در تصاویری از این کشف ارزشمند را مشاهده می‌کنید.

 

 
کشف بقایای ماموت ۱۵ هزار ساله