خبرگزاری میزان-قطعنامه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۹۸ در جمع شرکت کنندگان قرائت شد.

به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، قطعنامه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۹۸ در جمع شرکت کنندگان قرائت شد. 

در این قطعنامه با تاکید بر راهبرد مقاومت فعال در برابر دسیسه های شیطانی ام‌الفساد قرن آمریکا جهان خوار و همپیمانان طاغوت اعظم به عنوان یک تکلیف دینی آمده است: هرگونه نوع گفتمان تفرقه افکنانه و تحرکات کوتاه فکرانه دو قطبی سازی مذاکره مقاومت در جامعه را شدیدا محکوم می‌کنیم.

 

 

قرائت قطعنامه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۹۸