آیت الله رئیسى رئیس قوه قضاییه در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه هاى کارگرى استان آذربایجان شرقى دیدار کرد.
ارسال نظرات