خبرگزاری میزان-تصاویری از کنترل توپ‌های استثنایی در دنیای فوتبال را مشاهده می‌کنید.

 

 

کنترل فوق العاده توپ در مستطیل سبز