خبرگزاری میزان-ویلای غیر مجاز دو هزار متر مربعی با دستور قضایی در شهرستان کوهرنگ تخریب شد.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ گفت: در راستای برخورد با تغییرکاربری زمین‌های زراعی، ویلای غیر مجاز دو هزار متری در بیدگان کوهرنگ تخریب شد.

 

با دستور قضایی ویلای غیر مجاز در شهرستان کوهرنگ تخریب شد