خبرگزاری میزان-دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: زائران در صورت امکان سفر خود را مدیریت و به تاخیر بیندازند.

به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: در مرزهای ایران مشکلی وجود ندارد اما در سمت عراق کمبود اتوبوس و برخی خدمات برای تردد به عتبات عالیات مشهود است. زائران درصورت امکان سفر خود را به تاخیر بیندازند.

 

 

توصیه مهم دبیر ستاد اربعین به زائران عتبات و عالیات