خبرگزاری میزان-رئیس قوه قضاییه در حاشیه حضور در مراسم سالروز سازمان بازرسی کل کشور از مرکز ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات این سازمان بازدید کرد.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در حاشیه حضور در مراسم سالروز سازمان بازرسی کل کشور از مرکز ملی رسیدگی به شکایات این سازمان بازدید کرد.
 
سهولت دسترسی مردمی به سازمان بازرسی کل کشور، سرعت دادن و کاهش زمان در رسیدگی به شکایات، از جمله اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایات مردمی است.

شهروندان از طریق سامانه اینترنتی shekayat.bazresi.ir و تلفن سراسری 136 و همچنین با مراجعه به این مرکز می توانند شکایت خود نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی را اعلام کنند تا به این موضوع رسیدگی شود.
 
 
 
بازدید رئیس قوه قضاییه از مرکز ملی رسیدگی به شکایات بازرسی کل کشور