خبرگزاری میزان-مسئول موزه ۱۳ آبان جزئیات پاک شدن نقاشی‌های ضد آمریکایی لانه جاسوسی را تشریح کرد.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، امینی، مسئول موزه ۱۳ آبان جزئیات پاک شدن نقاشی‌های ضد آمریکایی لانه جاسوسی را تشریح کرد و گفت: برای به روزآوری طرح ها را بازآفرینی می کنیم تا پیام بین المللی داشته باشند.

 

 

جزئیات پاک شدن نقاشی های ضد آمریکایی لانه جاسوسی