خبرگزاری میزان-آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه که در بدو ورود به استان هرمزگان به صورت سرزده از گمرک شهید رجایی بازدید کرد، با با تجار و مسئولین گفتگویی رو در رو داشت.
 
بررسی مشکلات شاهراه اقتصادی کشور در گفتگوی رودرروی رئیس قوه قضائیه با تجار و مسئولین گمرک شهید رجایی
 
 
انتهای پیام/