خبرگزاری میزان-آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان هرمزگان به صورت سرزده از گمرک شهید رجایی بازدید کرد.
به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان هرمزگان به صورت سرزده از گمرک شهید رجایی بازدید کرد. وی خلاف رویه معمول که در این گونه سفر‌ها از محل‌های رسمی بازدید می‌شود، بدون حضور مسئولین مربوطه نقاط ضعف و آسیب‌های بندر و گمرک شهیدرجایی را شخصا مورد بررسی قرار داد و با برخی از مراجعه کنندگان گفتگو کرد.
 
 
بازدید رئیس دستگاه قضا از گمرک شهید رجایی