خبرگزاری میزان-یک کوه یخی در قطب جنوب به مساحت هزار و ۶۳۶ کیلومتر مربع که تقریبا وسعتی به اندازه شهر لندن در انگلیس را دارد از سطح این سرزمین یخی جدا شد.

 

 
جدایی یک کوه یخی به بزرگی شهر لندن از قطب جنوب