خبرگزاری میزان-سخنگوی دستگاه قضا به حضور یک متهم اخلال در حوزه دارو که روز گذشته با چادر مشکی در دادگاه حاضر شده بود واکنش نشان داد.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای خبرگزاری میزان، سخنگوی دستگاه قضا به حضور یک متهم اخلال در حوزه دارو که روز گذشته با چادر مشکی در دادگاه حاضر شده بود واکنش نشان داد و گفت: الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد. در خصوص پوشیدن نوع لباس خاص یا منع پوشیدن نوع لباس خاص قانون هیچ گونه الزامی را مقرر نکرده است.

 

 

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا به حضور بک متهم با چادر مشکی در دادگاه