خبرگزاری میزان-دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه در دوره تحول در حال برگزاریست.

 

 
 
 

سخنگوی قوه قضاییه