خبرگزاری میزان-آیین کهن"خون بس"طوایف بختیاری چهارمحال و بختیاری یک جوان را از طناب دار نجات داد.
به گزارش گروه چندرسانه‌ای خبرگزاری میزان،  آیین "خون بس" برگرفته از سنت‌های نبوی و اسلامی به ویژه جایگاه ویژه عفو و بخشش است و همواره این مراسم تجلیگاه بزرگ منشی و جوانمردی مردمان بختیاری است.

در آیین خون بس رسم بر این است که گروهی از خیرخواهان، قاتل کفن پوش را در سایه یک جلد کلام الله مجید و با یک قبضه چاقو همراهی می‌کنند و به نشانه اعتذار و با حالت تضرع به سمت اولیا دم می‌روند به این مفهوم که یا قاتل را به عظمت کلام الله مورد بخشش قرار دهید و یا با کارد او را قصاص کنید و اولیا دم با بوسیدن کلام الله مجید خصلت بزرگ منشی خود را به نمایش می‌گذارند و مراسم با صلوات حاضران به پایان می‌رسد.

 

 

نجات قاتل با اجرای آیین کهن