خبرگزاری میزان-ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همان ابتدای ورود به کاخ سفید تصمیم گرفت پرونده ایران را برای همیشه ببندد و نامش را گذاشت؛ فشار حداکثری، که این روزها با تکمیل مثلث نفوذ ایران در منطقه این استراتژی با شکست مواجه شده است.

 

 
شکست فشار حداکثری با تکمیل مثلث نفوذ ایران در منطقه/ تثبیت ثبات ایران با وجود رنج اقتصادی ناشی از تحریم‌ها