خبرگزاری میزان-تصاویری از وقوع سیل در مادرید اسپانیا و امداد رسانی به مردم این شهر را مشاهده می‌کنید.

 

 
تصاویری از به زیرآب رفتن مادرید