خبرگزاری میزان-تصاویری دلهره آور از سقوط هواپیمای نظامی «C-۱۰۱» اسپانیایی در دریا را مشاهده می‌کنید.

 

 
تصاویری دلهره آور از سقوط هواپیمای نظامی اسپانیایی در دریا