خبرگزاری میزان-کارشناس سازمان هواشناسی در هفته آینده افزایش دما برای بسیاری از مناطق کشور پیش بینی کرد.

 

 
احتمال افزایش دمای بیشتر مناطق کشور