خبرگزاری میزان-اظهارات سخنگوی دولت درباره برکناری رئیس صندوق بازنشستگی را مشاهده می‌کنید.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، ربیعی، سخنگوی دولت گفت: این که گفته می‌شود "رئیس صندوق بازنشستگی با دستور رئیس جمهور برکنار شده" کمال بی انصافی است، علت برکناری صالحی نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان مدیریتی وی است.

 

 

دستوری برای برکناری رئیس صندوق بازنشستگی در کار نبوده