خبرگزاری میزان-تصاویری از تظاهرات مردم کره جنوبی در اعتراض به همکاری‌های نظامی کشورشان با آمریکا بویژه برگزاری رزمایش مشترک میان دو کشور را مشاهده می کنید.

 

 
تظاهرات مردم کره جنوبی در اعتراض به رزمایش مشترک با آمریکا