خبرگزاری میزان-اظهارات رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی را مشاهده می‌کنید.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، آیت الله رئیسی،رئیس قوه قضاییه گفت: وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان کشور اگر متوجه وقوع فسادی شدند، چه این فساد قبل از دوره مسئولیت آن‌ها بوده و چه در زمان آن‌ها شکل گرفته است، وظیفه دارند نسبت به آن واکنش نشان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند، اما باید به این نکته توجه داشته باشند که اعلام فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار می‌کند، اقدام علیه فساد است؛ یعنی مردم ببینند که با مفسد برخورد صورت گرفته، زمینه‌های فساد از بین رفته و ساختار‌ها برای جلوگیری از مفاسد بعدی اصلاح شده است.

 

 

اعلام فساد امید آفرین نیست؛اقدام علیه فساد امید آفرین است