خبرگزاری میزان-طلبه ناهی از منکر کرجی که مورد ضرب و شتم شدید اراذل و اوباش قرار گرفت بود پس از ترخیص از بیمارستان به روایت این حادثه پرداخت.
به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، طلبه ناهی از منکر کرجی که مورد ضرب و شتم شدید اراذل و اوباش قرارگرفت بود پس از ترخیص از بیمارستان به روایت این حادثه پرداخت و گفت: ۶ پسر و ۳ دختر مقابل یک بستنی فروشی باظاهری نامناسب در حال استفاده از الفاظ رکیک بودند که با تذکر اینجانب شروع به توهین کردند و به سوی ما حمله ورشدند. در ابتدای درگیری یکی از آن‌ها با صندلی به سر من کوبید و سپس دختر‌ها با قمه و لوله حمله کردند.

 

 

نخستین مصاحبه طلبه ناهی از منکر کرجی:در ازای امر به معروف با زبان نرم ، صندلی را بر سرم خراب کردند.