خبرگزاری میزان-آتشفشان «اِتنا» در جزیره سیسیل ایتالیا بار دیگر فوران کرد، در ادامه تصاویری از آن را مشاهده می‌کنید.

 

 

آتشفشان اِتنا در جزیره سیسیل ایتالیا بار دیگر فوران کرد