خبرگزاری میزان-تصاویری از محل نگهداری نفتکش توقیف شده انگلیس در بندرعباس را مشاهده می‌کنید.

 

 

 

انتشار تصاویری از محل نگهداری نفتکش توقیف شده انگلیس