کد خبر: 518756
تاریخ انتشار: 10:54 - 29 ارديبهشت 1398 - 2019 May 19
خبرگزاری میزان- خزانه دار شورای شهر تهران گفت: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است. بودجه غیرنقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق روبروست.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، سیدحسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ (اسفند ماه و یک ساله)، ارائه و اظهار کرد: در ارزیابی کلی، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در اسفندماه ۹۷شهرداری تهران توانسته مبلغ ۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال؛ معادل ۱۹۴ درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ ۲۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال هزینه در اسفند ماه، با توجه به اینکه برش عملکرد مصارف ماهانه مبلغ ۱۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد است، معادل ۱۹۹ درصد مصارف ماهانه خود را منظور کرده است.

وی اظهار کرد: در بخش عملکرد منابع در اسفند ماه ۹۷ شهرداری تهران با مازاد عملکرد ۱۳ هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۴۳ درصد منابع از این محل بود و ما شاهدیم توانسته است مبلغ ۱۴ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال (۵۳ درصد) از منابع خود را از این محل تامین کند.

رسولی با بیان اینکه در بخش درآمد‌های نقدی ما در اسفندماه شاهد عملکرد ۱۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریالی هستیم، اعلام کرد: این عملکرد نسبت به مصوب شورا (۶هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال) با مازاد عملکرد ۵ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال (معادل ۱۸۰ درصد از یک دوازدهم بودجه مصوب) تحقق در این بخش مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در بخش منابع حاصل از تملک دارائی‌های مالی، که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تامین مالی را شامل می‌گردد، در حالی‌که شهرداری مکلف به تامین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۸۲۰ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد از یک دوازدهم بودجه مصوب) و ۳ درصد از منابع خود را در اسفند ماه از این محل تامین کرده است. به عبارتی در این ماه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب ۴۳ درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.

خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه نیز گفت: در بخش عملکرد مصارف در اسفند ماه ۱۳۹۷، طبق رویداد‌های ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، مازاد عملکردی ۱۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریالی (۱۹۹ درصد) نسبت به بودجه مصوب وجود دارد، که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش مصارف هزینه‌ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۱۹هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه های، را از آن خود کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: در بخش تملک دارائی‌های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه‌های توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، شاهد عملکرد ۶ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال، معادل ۱۲۱ درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم. این سرفصل ۲۶ درصد کل مصارف شهرداری در اسفند ماه ۱۳۹۷ را از آن خود کرده است.

رسولی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارائی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۳۹۱ میلیارد ریالی در اسفند ماه هستیم، ۲۶.۶ درصد نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این ماه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام است.

وی اظهارکرد: قطعا هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است، که لازم بوده شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

رسولی در نگاهی به عملکرد یکساله گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوازده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما شهرداری تهران در برش عملکردی دوازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۶۱ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال (۹۲/۵ درصد) را تحصیل نماید. اعتبار مصوب درآمد یکساله برابر ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال بصورت نقد و ۴۰ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال بصورت غیرنقد است، در حالیکه وصولی نقد یکساله برابر ۱۴۱هزارو ۳۸۹ میلیارد ریال (معادل ۱۰۵ درصد) و وصولی غیرنقد ۱۹ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال (معادل ۴۸ درصد) است.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: کل اعتبار هزینه‌های ابلاغی مبلغ ۱۵۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال در یکسال است و شهرداری با اعلام مبلغ ۸۰ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال هزینه در دوازده ماه، معادل ۵۰ درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه کرده است. اعتبار ابلاغی نقد مبلغ ۱۲۶ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال و میزان عملکرد یکساله نقد ۷۲ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد) است و اعتبار هزینه‌ای غیرنقد ابلاغ شده مبلغ ۳۲ هزار و ۶۱۸ و عملکرد غیر نقدی یکساله ۷ هزار و ۴۰۷ (معادل ۲۲ درصد) است. مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۸۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شد.

وی در ارزیابی اولیه عملکرد حساب‌های درآمد و هزینه سال ۹۷ نیز اعلام کرد: ۹۲/۵ درصد منابع بودجه ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ ریالی سال گذشته محقق شده است. تا پایان فروردین ماه بر اساس رویداد‌های مالی ثبت شده شهرداری با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع روبروایم.

خزانه دار شورای شهر گفت: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است. بودجه غیرنقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق روبروست. همچنین در اسفندماه درآمد‌های نقدی معادل ۱۸۰ درصد ارقام مصوب وصول شده است. این عملکرد در شرایطی تحقق یافته که شورای اسلامی شهر تهران به درستی و با هدف اصلاح الگوی رفتاری مودیان و بدهکاران شهرداری به لایحه تقاضای بخشودگی شهرداری که همانند سنوات قبل برای تسریع در وصول مطالبات تقدیم شورا شده بود رای نداده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در اسفندما ۳ هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری (بدون احتساب کارمزد و جرائم متعلقه) از طریق دریافت اسناد سررسیدخزانه و تهاتر با بانک‌ها تسویه شده است. امروز شهرداری به بانک ملی و صنعت و معدن بدهی ندارد. همچنین در اجرای توافق با دولت و با حسابرسی سازمان حسابرسی مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری از ردیف جرائم راهنمایی و رانندگی طی سال‌های ۹۱ الی ۹۴ احیاء و دریافت شده است. این موفقیت با استفاده از حسن ارتباط با دولت و پیگیری‌های مجمع امید تهران کسب شده است. این روند همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنم تا سقف حدود ۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت داریم.

رسولی اظهار کرد: ارقام هزینه‌ها در اسفندماه ۱۹۹ درصد یک دوازدهم بودجه مصوب یعنی تقریباً ۴.۵ برابر تحقق یافته است. یک دوازدهم این حساب ۴۳ درصد هزینه سال بوده است. ۷۳ درصد هزینه‌ها جاری و ۲۶ درصد هزینه عمرانی بوده است. سهم هزینه‌های عمرانی ماه پایانی سال ۱۲۱ درصد رقم مصوب ماهیانه بوده است.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
آخرین اخبار گروه جامعه
خدمات الکترونیک داخل خبر
چندرسانه ای-جامعه-داخلی
چندرسانه ای-جامعه-داخلی
چندرسانه ای-جامعه-داخلی
جامعه-زندانیان