خبرگزاری میزان-ویدئویی از روایت حاج محمود کریمی از اقدام پسندیده محمد انصاری، بازیکن پرسپولیس و مهربانی وی نسبت به کودکان یتیم را مشاهده می کنید.

 

 
روایت مداح معروف از پرسودترین سرمایه گذاری بازیکن پرسپولیس در خانه ایتام