خبرگزاری میزان-تصاویر هوایی زیر میزان خروجی آب از محل های انفجار مسیر راه آهن در کمربندی شهر آق قلا، گلستان را به نمایش گذاشته است.

 

 
میزان خروجی آب از مسیر راه آهن منفجر شده در آق قلا