خبرگزاری میزان-محمدرضا پهلوی پس از خروش ملت ایران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ از ایران به مصر فرار کرد.

 

 
کلیپ سالروز فرار محمدرضا شاه پهلوی