کد خبر: 472389
تاریخ انتشار: 03:00 - 12 آذر 1397 - 2018 December 03
خبرگزاری میزان- به مناسبت سالروز همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسته کتاب با هدف شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی معرفی شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، به مناسبت سالروز همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسته کتاب با هدف شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی معرفی شد.

در بسته کتاب «قانون اساسی» کتاب‌هایی با عنوان "مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران"، "سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا"، "تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایران"، "پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران" معرفی شده است. به مناسبت سالروز همهپرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسته کتاب با هدف شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی معرفی شد. در بسته کتاب " قانون اساسی" کتاب‌هایی با عنوان "مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران"، "سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا"، "تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایران"، "پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران" معرفی شده است.

معرفی ۵ کتاب در راستای شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی

۱. مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکتاب مذکور به تألیف محمد ملک زاده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب ۵۴۸ صفحه چاپ و منتشر شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از ویژگی‌های منحصربهفرد و برجست‌های برخوردار است: نخستین و مهمترین آن‌ها این است که این قانون تجسم آرمانها، عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بودهاند. این کتاب در قالب شانزده فصل، از مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی، ویژگی و اصول کلی نظام اسلامی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، حق حاکیت، قوای سه گانه، رهبری، شوراها، صداوسیما و بازنگری در قانون اساسی؛ گردآوری شده است. کتاب مذکور، ضمن بررسی اصول قانون اساسی، مبانی دینی آن اصول را به صورت مجزا و در چارچوبی مشخص شرح داده است.

معرفی ۵ کتاب در راستای شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی

۲. حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایرانکتاب مذکور به تألیف حمید عصمتی و فرشته حسن زاده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب ۳۲۶ صفحه چاپ و منتشر شده است. مقایسه تطبیقی قانون اساسی مشروطه با جمهوری اسلامی ایران می تواند، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو قانون را در زمینه حقوق ملت، نشان دهد و روشن سازد که این دو قانون از نظر مبانی، ویژگی‌ها و بنیان‌ها متفاوت هستند. اثر حاضر، در چهار بخش مجزا به مباحثی، چون کلیات (مبانی نظری و فلسفی)، حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی میپردازد. این کتاب جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین دستاورد حقوقی انقلاب اسلامی و مقایسه آن با تلاش‌های صورت گرفته در زمان انقلاب مشروطه را بررسی میکند. مؤلفان کوشیده اند با بررسی مبانی متفاوت اسلام و غرب در حوزه حقوق ملت و مرور مسیر تاریخی طرح این حقوق در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با بررسی تاریخی، حقوقی و اندیشه ای، گامی در طرح مباحث مربوط به حقوق ملت بردارند.

معرفی ۵ کتاب در راستای شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی

۳. سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکاکتاب مذکور به تألیف محمد زرنگ توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب ۴۱۲ صفحه چاپ و منتشر شده است. موضوع این کتاب در واقع مقایسه و مقارنه‏ سرگذشت قانون اساسی در سه کشور است. قانون اساسی در این سه کشور سرگذشت متفاوتی داشته و در عین حال پاره‏ای از ویژگی‏ها و محور‌های مشترک بین آن‏ها قابل شناسایی است. در این کتاب، طی چهار بخش مجزا؛ پس از بیان کلیاتی در خصوص مفهوم قانون اساسی، خاستگاه تاریخی قانون اساسی، کارکرد‌های آن، و قلمرو تغییرات در قانون اساسی، به سراغ سرگذشت قانون اساسی سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا رفته و علل و زمینه های سیاسی و اجتماعی تحولات قانون اساسی سه کشور با تأکید بر جنبه‌های حقوقی آن بررسی شده است. در پایان نیز، قانون اساسی سه کشور در سه بخش 'خاستگاه و مبانی نظری'، 'کارویژه‌ها و محورها' و 'اصلاحات و تغییرات' با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری می‌شود.

معرفی ۵ کتاب در راستای شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی

۴. تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایرانکتاب مذکور به تألیف نصرت الله حاجی پور توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب ۲۶۰ صفحه چاپ و منتشر شده است. آنچه در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، انطباق قوانین با شرع در دو نظام قانون گذاری مشروطه و جمهوری اسلامی است. در قانون اساسی مشروطه اصل دوم متمم که به اصل طراز معروف شد، دایر به چنین امری بوده، ولی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌های سیاسی و حقوقی، این اصل جز در همان آغاز تصویب، به منصه ظهور و اجرا نرسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تأکید بر موضوع مزبور نهاد شورای نگهبان را برای تحقق آن پایه ریزی کرد. این موضوع به صورت مقایسه‌ای در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران در این کتاب، طی پنج بخش مجزا؛ که شامل: "کلیات، مبانی نظری مشروطه و مشروعه، جایگاه شرع در قانون اساسی مشروطه، تحلیل اصل طراز، حاکمیت شرع در نظام جمهوری اسلامی" مورد بررسی قرار گرفته است.

معرفی ۵ کتاب در راستای شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی

۵. پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایرانکتاب مذکور به تألیف سیدمحسن مطلبی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب ۳۲۸ صفحه چاپ و منتشر شده است. قانون اساسی به معنی قواعد و اصولی که مناسبات قدرت در جامعه را تدوین و رابطه حاکمان و فرمانبرداران را تنظیم می کند، عمری همپای اجتماعات و زندگی جمعی بشر دارد؛ ولی قانون اساسی به معنی سند حقوقی مدونی که ساز و کار‌های قدرت را تبیین کرده و رابطه حاکمان و مردم را سامان می‌دهد، پدیده جدید و از ویژگی‌های جوامع مدرن است. دغدغه قانون گریزی و یا سوء استفاده از قدرت از همان آغاز سبب شد که مقوله صیانت از قانون اساسی و حفظ آن از تجاوزات و دست اندازی‌ها به موضوعی قابل توجه تبدیل شود. در این کتاب مقوله حیاتی قانون اساسی در پنج بخش مجزا؛ که شامل: "کلیاتی از آشنایی با قانون اساسی و مبانی پاسداری قانون اساسی، صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی، پاسداری از قانون اساسی در امریکا، صیانت از قانون اساسی در فرانسه و خاستگاه قانون اساسی، از زاویه‌ای مقارنه‌ای نگریسته شده است و هدف آنست که مشخص کند در کشور‌های غربی و ایران پاسداری از قانون اساسی چه جایگاهی دارد و چه سازوکار‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. در این راستا دو کشور فرانسه و امریکا به عنوان دو نماینده از اروپا و امریکا و به نمایندگی از دو بلوک حقوقی رومی– ژرمنی و انگلوساکسون و نیز به علت برخورداری از تجارب قانون اساسی مدون و سابقه تاریخی برای مقایسه با جمهوری اسلامی ایران گزینش شده اند.

علاقمندان میتوانند برای تهیه بسته کتاب "قانون اساسی" به روش‌های زیر اقدام کنند.

مراجعه به سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نشانی: WWW.IRDC.IR مراجعه به فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری، نبش مجتمع ناشرانمراجعه به فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس: خیابان شریعتی، پائین تر از میدان قدس، روبروی پمپ بنزین اسدی، پلاک ۱۹۵۰ تماس با شماره تلفن ۲۲۲۱۱۱۷۴

انتهای پیام/

 

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
آخرین اخبار گروه سیاست
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر