کد خبر:۴۶۸۵۶۵
۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰
عکاس : عکاس : محمدجواد آبجوشک
مرد کتاب فروش در حال غذا دادن به کبوتران در هوای برفی شهر کیف اوکراین است.
ارسال نظرات