خبرگزاری میزان-سه سارق در فروشگاهی واقع در ایالت میسوری آمریکا با ترفند جالب اقدام به سرقت نمودند. در ادمه ویدئویی از این سرقت را مشاهده می‌کنید.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، سه سارق در فروشگاهی واقع در ایالت میسوری آمریکا با ترفند جالب اقدام به سرقت نمودند، به طوری که دو مرد که یک نفر از آن‌ها روی صندلی چرخدار نشسته خود را به روی زمین پرتاب می‌کند و هنگامی که مسئول نظارت و بازرسی فروشگاه برای کمک به فرد به اصطلاح مصدوم اقدام می‌کند نفر سوم با سبد چرخدار از فروشگاه خارج می‌شود.

 

شگرد جدید سرقت در فروشگاه