کد خبر: 455578
تاریخ انتشار: 09:40 - 06 مهر 1397 - 2018 September 28
خبرگزاری میزان- گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۷ حاکی از این است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد و در مقایسه با ماه گذشته ۴/ ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،طبق اعلام بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳/ ۱۰ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/ ۱۳ و ۵/ ۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۰/ ۸۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/ ۹ و ۱/ ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در حوزه حجم معاملات بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۰۳۳۵ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۸/ ۴۳ درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل ۷/ ۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

 

تحولات بازار مسکن

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۷ حکاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۹/ ۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب بکا سکه هکای ۶/ ۹ و ۱/ ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۱/ ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در شهریور ماه سال جار‌ی مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۸، ۱، ۷، ۱۵ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۹/ ۲۵ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
 
تحولات بازار مسکن
 
 
در حوزه تحولات قیمت مسکن  در شهریورماه سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۰/۸۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/ ۹ و ۱/ ۷۴ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۱/ ۹۲ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۲/۳۶ درصد) تعلق دارد.
 
تحولات بازار مسکن
 
 
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۰/ ۱۷۶ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴/ ۳۵ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/ ۷۵ و ۰/ ۵۵ درصد افزایش نشان می دهند.
 
تحولات بازار مسکن
 
 
در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹/ ۷۴ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱/ ۱۲ درصد کاهش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵/ ۶۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد.

تحولات بازار مسکن

 

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی "۵۰ تا ۶۰ "میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۵/ ۱۰ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی "۴۰ تا ۵۰ "و "۶۰ تا ۷۰ "میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۰/ ۱۰ و ۴/ ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.
 
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۰/ ۵۴ درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۰/۸۱ میلیون ریال) معامله شده اند.

 

تحولات بازار مسکن

 

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریورماه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای "۶۰ تا ۷۰ "مترمربع معادل ۸/ ۱۴ درصد اختصاص داشته است.
 
واحد‌های دارای زیربنای "۵۰ تا ۶۰ "و "۷۰ تا ۸۰ "متر مربع به ترتیب با سهم های ۸/ ۱۳ و ۱/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۴/ ۵۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تحولات بازار مسکن

 

در شهریورماه سال ۱۳۹۷، توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش "۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ "میلیون ریال با اختصاص سهم ۶/ ۱۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحد‌های دارای ارزش "۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ "و "۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ "میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۲/ ۱۱ و ۵/ ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴/ ۵۱ درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

 

تحولات بازار مسکن

 

در شهریورماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶/ ۱۴ و ۴/ ۱۲ درصد رشد نشان می دهد. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۱/ ۳۳ درصد است.

تحولات بازار مسکن

 

به صورت کلی در شهریورماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۰/ ۸۱ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/ ۷۴ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی
این ماه ۳/ ۱۰ هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۶ معادل ۵/ ۳۳ درصد کاهش دارد.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹/ ۷۴ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱/ ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم    ۸/ ۴۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶/ ۱۴ و ۴/ ۱۲ درصد رشد نشان می دهد.

 

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
چندرسانه ای-اقتصادی-داخلی
چندرسانه ای-اقتصادی-داخلی
چندرسانه ای-اقتصادی-داخلی
اقتصاد-زندانیان